מיקום הפרויקט

כתובות הפרויקט:

מגרש 3 – בניינים 1+2 – נמצא בפינת רחוב שולמית אלוני 7 ורחוב מרים בן פורת 4
מגרש 5 – בניינים 3+4 – נמצא ברחוב שולמית אלוני 11,13