תכניות הדירה

דירת 4 חדרים

טיפוס B וBM (מראה)
להורדה

דירת 5 חדרים

טיפוס C וCM (מראה)-בניינים בניין 3 קומות 1-14 בניין 4 קומות 1-12
להורדה

דירת 5 חדרים

טיפוס C1 וCM1(מראה)- בניין 1 קומות 1-15 בניין 2 קומות 1-17
להורדה

תכניות מכר

מגרש 3 מרתף 2- בניניים 1+2
מגרש 3 מרתף 1- בניניים 1+2
מגרש 3 תכנית מגרש בניניים 1+2
מגרש 3 קומת קרקע בניין 1
מגרש 3 בניין 1 קומה טיפוסית קומות 1-6
מגרש 3 בניין 1 קומה טיפוסית קומות 7-15
מגרש 3 בניין 1 קומת מיניפנטהאוז קומה 16
מגרש 3 בניין 3 קומת מיניפנטהאוז קומות 17-24
מגרש 3 בניין 3 קומת פנטהאוז קומה 25
מגרש 3 בניין 1 קומת גג טכני
מגרש 3 בניין 1 קומת גג עליון
מגרש 3 בניין 2 קומת קרקע
מגרש 3 בניין 2 קומה טיפוסית קומות 1-17
מגרש 3 בניין 2 קומת מיניפנטהאוז קומה 18
מגרש 3 בניין 2 קומת מיניפנטהאוז קומות 19-23
מגרש 3 בניין 2 קומת פנטהאוז קומה 24
מגרש 3 בניין 2 קומת גג טכני
מגרש 3 בניין 2 קומת גג עליון
מגרש 5 מרתף 2- בניינים 3+4
מגרש 5 מרתף 1- בניינים 3+4
מגרש 5 תכנית מגרש בניינים 3+4
מגרש 5 תכנית קרקע בניין 3
מגרש 5 קומה טיפוסית בניין 3 קומות 1-14
מגרש 5 בניין 3 קומת מיניפנטהאוז קומה 15
מגרש 5 בניין 3 קומת מיניפנטהאוז קומות 16-19
מגרש 5 בניין 3 קומת מיניפנטהאוז קומה 20
מגרש 5 בניין 3 קומת פנטהאוז קומה 21
מגרש 5 בניין 3 קומת גג טכני
מגרש 5 בניין 3 קומת גג עליון
מגרש 5 בניין 4 קומת קרקע
מגרש 5 בניין 4 קומה טיפוסית קומות 1-6
מגרש 5 בניין 4 קומה טיפוסית קומות 7-12
מגרש 5 בניין 4 קומת מיניפנטהאוז קומה 13
מגרש 5 בניין 4 קומת מיניפנטהאוז קומות 14-17
מגרש 5 בניין 4 קומת מיניפנטהאוז קומה 18
מגרש 5 בניין 4 קומת פנטהאוז קומה 19
מגרש 5 בניין 4 קומת גג טכני
מגרש 5 בניין 4 קומת גג עליון
תכנית דירה-דגם A בניין 1
תכנית דירה-דגם A בניין 2
תכנית דירה-דגם A בניין 3
תכנית דירה-דגם A בניין 4
תכנית דירה-דגם B בניין 1
תכנית דירה-דגם B בניין 2
תכנית דירה-דגם B בניין 3
תכנית דירה-דגם B בניין 4
תכנית דירה-דגם C בניין 1
תכנית דירה-דגם CM בניין 1
תכנית דירה-דגם C בניין 2
תכנית דירה-דגם CM בניין 2
תכנית דירה-דגם C בניין 3
תכנית דירה-דגם CM בניין 3
תכנית דירה-דגם C בניין 4
תכנית דירה-דגם CM בניין 4
תכנית דירה-דגם D בניין 1
תכנית דירה-דגם D בניין 4
תכנית דירה-דגם BM בניין 1
תכנית דירה-דגם BM בניין 2
תכנית דירה-דגם BM בניין 3
תכנית דירה-דגם BM בניין 4