דף הבית
תהליך רכישת הדירה

תהליך רכישת הדירה

שלב 1- הנפקת תעודת זכאות

כדי להירשם לפרויקט "מחיר למשתכן" עליכם להנפיק "אישור זכאות" באמצעות אחת מחברות ההרשמה: מרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר, מילגם, עמידר וע"פ התנאים המוצגים באתר משרד הבינוי והשיכון
במידה ויש בידכם אישור זכאות של מחיר למשתכן במתכונת הישנה או במסלול מחיר מטרה, תוכלו להשתמש בו ללא צורך בהרשמה נוספת, באמצעות המספר שעל גבי האישור ובתנאי שהינו בתוקף ליום ההרשמה להגרלה.

שלב 2- ההרשמה לפרויקט

אחרי שזכאותכם תיקלט באתר ההרשמות יישלחו אליכם דוא"ל ומסרון המודיעים לכם על זכאותכם.  לאחר מכן תוכלו להיכנס לאתר ההרשמה להגרלות באמצעות סיסמה ראשונית שתופיע בדוא"ל שקיבלתם.
הודעות על מועדי ההרשמה יפורסמו בעיתונות הכתובה. באפשרותכם להירשם בבת אחת לכמה פרויקטים שתרצו ללא שום הגבלה. אך עליכם לזכור שזכייה באחת ההגרלות מבטלת אוטומטית את הרשמותיכם לשאר ההגרלות.
אנו ממליצים להתייעץ עם בנק משכנתאות לבדיקת האפשרויות הכלכליות העומדות בפניכם לצורך מימון רכישת הדירה, טרם ההרשמה להגרלה.

שלב 3- ההגרלה

במהלך עשרה ימים ממועד סגירת ההרשמה תיערך במשרד הבינוי והשיכון הגרלה על התור לבחירת דירה.
ההגרלה הינה על המיקום בסדר בחירת הדירות, כלומר, הזוכה שעלה ראשון יבחר את הדירה הראשונה בפרויקט, הזוכה השני יבחר שני וכך על פי הסדר.
** הודעה על שמות הזוכים ועל המיקום בבחירת הדירה, תשלח בדואר אלקטרוני ובדואר רשום ע"י משרד הבינוי והשיכון. הודעה תינתן גם לנרשמים אשר לא עלו כלל בהגרלה.

שלב 4- הצגת הפרויקט לזוכים

כ-2-9 ימים מיום פרסום שמות הזוכים בהגרלה, אנו נזמן את הזוכים (באמצעות טלפון/דוא"ל) לפגישות עם נציגי החברה, בהן נספק לרוכשים את המידע הנדרש לצורך בחירת הדירה ורכישתה.
סדר הזימון יקבע על פי סדר עולה של תוצאות הזכייה. הזוכה שמספרו 1 יזומן ראשון,  הזוכה שמספרו 2 יזומן שני, וכך הלאה.
בתקופה זו, עליכם להחליט באיזו דירה אתם מעוניינים וכן להתכונן מראש ולהכין רשימת עדיפויות מבעוד מועד.
ניתן להתעדכן בכל רגע נתון באתר האינטרנט של החברה ובאתר של משרד השיכון אודות מלאי הדירות הנותר לרכישה בפרויקט.

שלב 5- בחירת הדירה וחתימת החוזה

מעמד החתימה הינו לבחירת הדירה וחתימה על החוזה בלבד- תהליך המוגבל מראש ל- 45 דקות בלבד. במעמד זה יהיה עליכם להציג את האישורים הנדרשים לרבות: הודעת זכייה, ייפויי כוח (במידה ונדרשים) תעודה מזהה וכדו'. בחירת הדירות תיעשה בהתאם למלאי הדירות הקיים במועד בחירת הדירה. לא יהיה ניתן לשנות את הבחירה, גם אם יהיו ביטולים של זוכים שבחרו דירה לפניכם.
חשוב לדעת כי לא יתנהל מו"מ משפטי ו/או מסחרי בעניין החוזה ומפרט המכר.

אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת הדירה וחתימת החוזה" תבטל את זכותכם לבחירת דירה. לפגישה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה אשר נשלח אליכם על ידי משרד השיכון.
 מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי.
הזכייה בדירה אינה ניתנת להעברה בשום אופן שהוא. לאחר בחירת הדירה תחתמו על חוזה הרכישה. שימו לב שהחוזה כולל גם התחייבות שלא למכור את הדירה שאתם עומדים לרכוש במשך 5 שנים ממועד קבלת האישור לאכלוס (טופס 4).